Over HPL

Het Huurdersplatform Lombardijen bestaat geheel uit vrijwilligers, die ook wonen in de wijk Lombardijen. Deze mensen zetten zich belangeloos in voor de belangen van de andere huurders.

Het bestuur van HPL wordt gevormd door mensen uit verschillende delen van het huizenbezit van Havensteder. De bestuursleden zitten niet in het bestuur namens hun eigen buurt of complex, maar zetten hun kennis en energie in voor de hele wijk.

 

Over Huurdersplatform Lombardijen

Het Huurdersplatform (HPL) is geen ‘klussendienst’, levert geen juridische ondersteuning en wijst geen woningen toe. Het HPL verleent geen individuele ondersteuning, maar zal individuele bewoners wel altijd zo veel mogelijk verder helpen en eventueel doorverwijzen. Het HPL functioneert niet namens Havensteder maar namens de huurders. Het HPL is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

HPL, Wie betaalt dat?
Alle activiteiten, dus ook die van HPL, kosten geld. Wie betaalt dat en hoe voorkomt HPL dat ‘wie betaalt, die bepaalt‘?

HPL ontvangt voor haar activiteiten geld uit participatiemiddelen (inspraakgelden) van de verhuurder Havensteder. Deze participatiemiddelen van Havensteder zijn er ook voor bepaalde activiteiten of voor het hebben van een bepaalde visie. De meeste inkomsten krijgt HPL om er voor te zorgen dat huurders in Lombardijen op een goede manier hun mening kunnen geven over de plannen van Havensteder en het gebied IJsselmonde. Wat die mening is – positief of negatief – heeft geen invloed op de subsidie. Door de jaren heen heeft HPL ernstige kritiek gehad op Havensteder en zijn er de nodige conflicten uitgevochten. Dit heeft echter nooit geleid tot discussies over de bijdrage van Havensteder.

Huurders die zich via HPL actief inzetten voor hun wijk kunnen direct invloed uitoefenen op het beleid van HPL – en via het overleg met Havensteder ook invloed uitoefenen op het beleid daarvan. Bovendien is het leerzaam en leuk.

Heeft u interesse om zich aan te sluiten / actief mee te doen met HPL? Kom eens langs! Dat kan altijd vrijblijvend. Vertel uw ideeën en kijk of het u bevalt!

HPL lidmaatschap kost u niets. Het lidmaatschap van het Huurdersplatform Lombardijen staat open voor alle huurders van Havensteder die automatisch lid zijn van HPL in Rotterdam- Lombardijen. De contributie bedraagt nul euro.

Waarom aansluiten bij HPL? Het Huurdersplatform Lombardijen is een vereniging gespreid door het hele woningbezit van Havensteder in Rotterdam-Lombardijen. HPL kan zich alleen inzetten voor huurders als duidelijk is dat HPL ook werkt uit naam van de huurders. Daarvoor is het nodig dat HPL een zo groot mogelijk aantal leden heeft. Leden van HPL kunnen jaarlijks via de Algemene Vergadering invloed uitoefenen op het beleid van HPL.

Word actief! Om zich in te kunnen zetten voor huurders is het noodzakelijk dat HPL ook weet wat er leeft. Behalve door de klachten die HPL ontvangt en door wat huurders vertellen op de vergaderingen, kan HPL weten wat er leeft doordat mensen zich inzetten. Veel inzet komt van mensen die actief zijn in een complexcommissie, een werkgroep of het algemene bestuur. Bovendien is HPL een vrijwilligersorganisatie waarin alle uitvoerende werkzaamheden uitgevoerd worden door vrijwilligers die zich willen inzetten voor hun complex en hun wijk. Activiteiten kunnen dan ook alleen uitgevoerd worden als daar voldoende mensen voor zijn.