Help mee

Om zich in te kunnen zetten voor huurders is het noodzakelijk dat HPL ook weet wat er leeft. Behalve door klachten en door wat huurders vertellen op vergaderingen, kan HPL weten wat er leeft doordat mensen zich inzetten.

Door actief te zijn in een complexcommissie, een werkgroep of het algemene bestuur. Als complexcommissies het zelf niet kunnen oplossen, brengen zij hun klachten in bij het HPL. Bovendien, HPL is een vrijwilligersorganisatie waarin alle werkzaamheden uitgevoerd worden door vrijwilligers die bereid zijn zich in te zetten voor hun complex en wijk. Activiteiten kunnen dan ook alleen uitgevoerd worden als er voldoende mensen voor zijn.

Huurders die zich via HPL actief inzetten voor hun wijk kunnen direct invloed uitoefenen op het beleid van HPL. En via het overleg met Havensteder ook invloed uitoefenen op het beleid daarvan. Bovendien is het leerzaam en leuk.

Interesse om actief te worden? Kom eens langs of vul het contactformulier in. Dat kan altijd geheel vrijblijvend. Vertel uw ideeën en kijk of het u bevalt!