HPL staat voor Huurdersplatform Lombardijen. Een vereniging van en voor huurders van woningen van Havensteder uit Rotterdam-Lombardijen. 

HPL staat voor Huurdersplatform Lombardijen. Dat is een vereniging van en voor huurders van woningen van Havensteder uit Rotterdam-Lombardijen. HPL heeft een eigen kantoor in de wijk, aan de Pirandellostraat 43, waar huurders elke dinsdag en donderdagmiddag tussen 13uur en 16 uur terecht kunnen met vragen over hun woon- en leefsituatie en waar de verschillende complexcommissies vergaderen.

Tel: 010 419 9829

 

Wat doet HPL?

Het Huurdersplatform Lombardijen behartigt de belangen van huurders op alle gebieden die met wonen te maken hebben. Daartoe voert HPL vrijwel wekelijks overleg met andere partijen in de wijk. Concrete onderwerpen zijn:

  • Het gehele beleid van Havensteder, zoals de woonvisie van Lombardijen, huurbeleid, investeringsbeleid, leefbaarheidsfonds, veiligheidsplan, dagelijks beheer en onderhoud.
  • Wijkbeheer door het gebied IJsselmonde, zoals verkeersbeleid, onderhoud van straten, groen en wijkveiligheid (‘schoon, heel & veilig’).
  • Overleg en samenwerking met andere organisaties in Lombardijen, zoals de wijkagenten, scholen, winkeliersverenigingen, speeltuinvereniging, ouderenwerk, buurtraad en jongerenwerk.

Sommige zaken worden soepel en in goed overleg geregeld, andere vergen geduld en / of krachtig onderhandelen. Doelstelling van het HPL is bij voortduring aandacht te besteden aan de woon- en leefsituatie van de huurders.

De belangenbehartiging van de complexen wordt zo veel mogelijk overgelaten aan de betreffende complexcommissies. HPL geeft ondersteuning aan deze complexcommissies. Op het moment dat het gaat om belangen die het complex te boven gaan of die te maken hebben met beleid van de verhuurder of het gebied IJsselmonde, hoort deze taak bij HPL en wordt deze aan boord genomen.

Contact

Ons kantoor is open elke dinsdag en donderdag van 13 uur tot 16 uur. Maak bij voorkeur een afspraak. Dit kan telefonisch, per mail of maak gebruik van dit contactformulier.